https://www.usmedia.nl/

3 minuten

Geschreven door: Joel

Agile verwelkomt veranderingen

Snel en goed kunnen inspelen op onvoorziene zaken en veranderingen tijdens een ontwerpproces: dat is Agile!

  • agile
  • methodology

In de loop van een (digitaal) project komen bijna altijd nieuwe ideeën op. Ideeën over hoe een applicatie optimaal kan functioneren, bijvoorbeeld. Of voortschrijdend inzicht over wat gebruikers nou écht nodig hebben. Met een agile-werkwijze kan daar meteen op worden ingespeeld. Wel zo efficiënt.

Agile verwelkomt veranderingen als mogelijkheid om een voorsprong te nemen op de concurrentie

Het uitwerken van allerlei details aan het begin van een ontwerpproces is tijdrovend. Het geeft bovendien weinig extra waarde en blijkt vaak vergeefse moeite als er verderop in het proces wijzigingen zijn. De agile-werkwijze is erop gericht snel en adequaat te kunnen reageren op onvoorziene veranderingen. Sterker nog: agile verwelkomt veranderingen als mogelijkheid om een voorsprong te nemen op de concurrentie. Hoe deze change-driven aanpak van de agile-benadering in de praktijk uitwerkt, heeft alles te maken met hoe er wordt omgegaan met het initiële pakket van eisen: de door de klant gevraagde functionaliteit van het eindproduct (User Stories).

Change-driven: rekening houden met voortschrijdend inzicht

De agile-aanpak houdt expliciet rekening met voortschrijdend inzicht en maakt het mogelijk tussentijdse aanpassingen in de specificaties zonder al te veel kleerscheuren te verwerken. In plaats van het vooraf fixeren van de functionaliteit, worden de doorlooptijd en de resources vastgelegd, en is de scope van het project variabel. Voor veel opdrachtgevers is dit best een lastig punt. Zij vinden het erg spannend dat ze van tevoren niet precies weten wat ze krijgen voor hun geld.

Gelukkig weegt de andere kant van de agile-medaille ruimschoots op tegen de onzekerheid rond de projectscope. De opdrachtgever kan tijdens het gehele traject namelijk grote invloed uitoefenen. Per functionaliteit (die op een afgesproken tijdstip wordt opgeleverd) kan de opdrachtgever tot het laatste moment wijzigingen in de specificaties aangeven, zonder additionele kosten. In plaats van discussie over contracten en meerwerk, wordt alle energie gestopt in de realisatie van een product dat op het moment van oplevering zoveel mogelijk voldoet aan de actuele marktvraag.

Een team met vertrouwen

Een belangrijk uitgangspunt van agile is dat het team bestaat uit alle stakeholders: ontwikkelaars, de klant, externe partijen en liefst ook de eindgebruiker. Iedereen heeft een zeer grote betrokkenheid en is mede verantwoordelijk voor het allerbeste eindproduct binnen de beschikbare mogelijkheden/ resources. Aangezien de project-scope in onderling overleg tussen uitvoerder en klant wordt geoptimaliseerd, zijn regelmatig contact, wederzijds vertrouwen en openheid noodzakelijke voorwaarden. Feedback en bijsturing door de klant en/of eindgebruiker is gezekerd via periodieke iteratie-meetings.

Deze ‘incrementele’ (geleidelijke) werkwijze zorgt ervoor we als team in een zo vroeg mogelijk stadium feedback van echte gebruikers kunnen verzamelen. In de agile wereld is een project geen duikboot waarvan de bemanning na weken of maanden weer eens opduikt om te zien hoe het er boven water uitziet. Er zijn geen geheimen. Opdrachtgevers zijn volwaardig lid van de ‘bemanning’ en zien wat we doen, of het werkt, of het opschiet, wat het kost.

Paradoxaal

Het klinkt paradoxaal, maar de agile werkwijze geeft in onze ervaring meer inzicht in de actuele status en de werkelijke voortgang in een project dan conventionele project-tracking methodes. Juist door los te laten krijg je meer grip.

koffie?

Neem even contact op en we maken snel een afspraak.