Privacy Statement

Us Media BV, gevestigd aan Danzigerkade 221 1013 AP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.usmedia.nl Danzigerkade 221 1013 AP Amsterdam +31 20 4286868

Persoonsgegevens die wij verwerken

Us Media BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@usmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Us Media BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Us Media BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Us Media BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Us Media BV) tussen zit. Us Media BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Us Media BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

GegevensBewaartermijnReden
Gegevens over uw activiteiten op onze website26 maandenUs Media BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Internetbrowser en apparaat type26 maandenUs Media BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Us Media BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Us Media BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Us Media BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieNaamFunctieBewaartermijn
Google Analytics tracking cookie_gaVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.24 maanden
Google Analytics tracking cookie_gidVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.24 uur
Google Analytics tracking cookie_gatVia deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.24 uur
Youtube Tracking cookiesVISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, GEUPThese cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. When you are logged in to your Google account your choices are linked to your account, for example when you click the ‘like’ button in a video. For more information, read the general Google Privacy policy.6 maanden, 8 maanden, sessie, 2 jaar
Double Click (Google)IDEDeze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google).2 jaar
Double Click (Google)IDDeze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google).2 jaar
Google_gcl_aw, _gcl_dcDankzij deze cookie kunnen we analyseren en bijhouden hoe onze website wordt gevonden en of hier transacties uit voortkomen. Op deze manier kunnen we onze advertenties en AdWords-uitingen optimaliseren. Deze informatie wordt gedeeld met Google.3 maanden
FlickradCounter, xb, BXDeze cookie helpt ons om beelden van ons werk op onze website te ontsluiten. Deze informatie wordt gedeeld met Flickr.Sessie, 9 maanden, 6 maanden
Us Mediaus-cookieMet deze cookie houden we bij of je de cookiemelding al een keer hebt gezien. Deze informatie delen we niet met derden.12 maanden
Smoochsk_deviceidSmooch.io local storage variable used to identify devices during a live chat session.permanent

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Us Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@usmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Us Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Us Media BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@usmedia.nl