https://www.usmedia.nl/

kennismonitoren

belangrijke stap naar betere zorg

achtergrond

Ideon meet de vakkennis van zorgprofessionals met zgn. Kennismonitoren: wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijsten. Met de resultatenanalyses van Ideon in handen ontwikkelen zorgorganisaties opleidingsprogramma’s op maat én meten zij de effectiviteit ervan.

Enkele jaren na de lancering van de eerste Ideon Kennismonitor rond dementie - ontwikkeld als MVP (minimal viable product) - bestond er bij de opdrachtgever behoefte aan een meer toekomstbestendig platform waarop nieuwe Kennismonitoren, rond thema’s zoals ‘kwetsbaarheid’ en ‘vrijwilligers’ kunnen draaien.

Us Media is gevraagd een stabiele, betrouwbare, veilige en schaalbare oplossing te bouwen, die aansluit bij de groeiambities van Ideon.

Opdrachtgever
Ideon
Opdracht
Ontwikkel een betrouwbare en schaalbare oplossing, die uitbreiding (ook multilinguaal) mogelijk maakt.
Doelgroep
(bestuur/managers) van zorginstellingen en hun medewerkers
Oplossing
Web-applicatie en API’s
Resultaat
Stabiel platform dat grote hoeveelheden users en uitbreiding met extra monitoren aankan, zonder snelheid en stabiliteit te verliezen.

oplossing

Us Media ontwikkelde een platform met drie (web)applicaties en API’s. Medewerkers kunnen de toets overal doen via een aparte progressive web applicatie. De resultaten worden geanonimiseerd en in een rapportage-database verzameld. De statistieken die hieruit rollen, zijn via een aparte omgeving (de self service portal) direct in te zien door de leidinggevende.

Naast deze statistische gegevens genereert het systeem een document dat de ‘kenniskloof’ en daarmee de opleidingsbehoefte in kaart brengt. Op basis van deze informatie kan de organisatie direct aan de slag om heel gericht het kennisniveau van medewerkers/vrijwilligers - en daarmee de zorgverlening - te verbeteren.

Het platform doet meerdere metingen over de tijd, waardoor een beeld ontstaat van de kennisontwikkeling en de -behoefte binnen teams, instellingen (locaties) en organisaties.

design & ux

technieken

spring boot

We ontwikkelen graag microservices en API’s in Java in samenwerking met het het Spring Framework. Deze stabiele en krachtige technologie stelt ons in staat om snel te ontwikkelen.

kubernetes

De applicaties en API’s draaien als docker containers in een Kubernetes cluster. Hierdoor ontstaat volledige controle op de technische stack, kunnen we snel en stabiel nieuwe versies uitrollen en realiseren we een moderne en flexibele fundering om op door te ontwikkelen.

gcp

Het ‘cloud native’ platform van Ideon draait volledig op het Google Cloud Platform. Dit platform stelt ons in staat te focussen op de applicatie (en niet de infrastructuur).

De cloud native-oplossing zorgt voor voor stabiliteit, snelheid (operationeel en ontwikkeling) en schaalbaarheid.

resultaat

Ideon heeft nu een snel en stabiel platform waarop de organisatie verder kan bouwen en zelfs kan uitbreiden naar het buitenland. Voor de continuïteit van de - exponentiëel groeiende - organisatie is dat van groot belang.

“De stap-voor-stap werkmethode van Us Media maakte het mogelijk snel te wennen aan elkaars ‘taal’ en verwachtingen en zo nodig op tijd bij te sturen. In Joël hebben wij daarbij op strategisch niveau echt een partner gevonden. Hij is iemand die meedenkt en vooruitkijkt, en de vertaling maakt naar eisen die in de toekomst mogelijk aan het platform worden gesteld.”

Tom van der Meulen directeur Ideon

koffie?

Neem even contact op en we maken snel een afspraak.