https://www.usmedia.nl/
IDH

Digital Transformation Analysis (DTA) Tool

Stap voor stap naar succesvolle digitale transformatie

image

Achtergrond

IDH, The Sustainable Trade Initiative brengt publieke en private krachten, kennis, ambities en belangen samen om internationale handelsketens te verduurzamen. Een belangrijke dienst is daarbij de ondersteuning van stakeholders bij het maken van de juiste keuzes op weg naar digitale transformatie. Om dat proces te faciliteren en te stroomlijnen, bedacht IDH een Digital Transformation Analysis (DTA). Us Media werd gevraagd deze tool te bouwen en garant te staan voor support en updates.

Opdrachtgever
IDH
Opdracht
Ontwerp en bouw van een toolkit waarmee IDH consultants hun stakeholders beter kunnen helpen in hun digitale transformatie
Doelgroep
IDH-consultants en stakeholders

Digital transformation journey

De DTA-toolkit helpt IDH-consultants wereldwijd bij de advisering van stakeholders in hun digitaliseringsproces. Om te komen tot optimale uitgangspunten voor succesvolle digitalisering werkt de tool volgens een aantal heldere stappen:

1. Use Case identification

De eerste stap begeleidt stakeholders bij het vinden en selecteren van relevante use cases: business cases die beschrijven welke beslissingen worden genomen, welke data daarvoor nodig is en hoe de use case bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie. De invoer bestaat uit klantdetails en -doelen zoals de waardeketen, land van herkomst, type klant en klantvoordelen. Gebaseerd op die input produceert de tool een lijst relevante use cases, met daarbij details als het type klanten dat het meest profiteert, potentiële voordelen, technologieën, voorwaarden en praktische voorbeelden.

2. Use Case Prioritization

Wanneer de relevante use cases samen met een klant zijn geïdentificeerd, moeten die een prioriteit meekrijgen. Hiertoe worden werknemers van de klant uitgenodigd voor een wenselijkheid- en haalbaarheidsonderzoek. Gebaseerd op hun individuele input berekent de tool een gemiddelde prioritering. Uiteindelijk komt hier een Top 5 van use cases uit.

3. ROI calculator

De volgende stap is het berekenen van de potentiële ROI voor elk van de use cases uit de Top 5. Daartoe worden kosten en potentiële opbrengsten (ook indirecte opbrengsten, zoals kwaliteitsverbetering en meer transparantie) in het systeem ingevoerd.

4. Digital Maturity Assessment

Tenslotte maakt de tool het mogelijk te bepalen wat bij de klant de startsituatie is, dus de huidige rol van online binnen de organisatie (digital maturity), en wat de digitale ambities zijn. De uitkomst van deze stap is een ‘digital maturity score’.

Een goede start

Na het doorlopen van dit proces met de DTA, kan de klant de eigen digitale transformatie optimaal starten aan de hand van de use case: met de meeste impact, nut en relevantie. De tool biedt een overzicht van potentiële technology partners waarmee de klant aan de slag kan met de implementatie van de use case.

Us Media

Onze rol in dit ontwikkelproces van de DTA was UX, development, data processing en visualisatie. Daarbij zorgden we ook voor de cloud infrastructuur waar alles in draait. De komende tijd verlenen we IDH continu ondersteuning en staan we garant voor toekomstige ontwikkeling en verbetering van de tool.

angular

De interface van de tool is ontwikkeld met Angular. Angular is een javascript framework voor applicatieontwerp en een ontwikkelingsplatform voor het maken van efficiënte en geavanceerde single page applicaties.

aws

De tool draait volledig in de cloud via Amazon Web Services (AWS). AWS is het cloud platform van Amazon. AWS ontzorgt gebruikers op het gebied van schaalbare cloud infrastructuur en vele cloud services die kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van web oplossingen.

google data studio

Voor de data visualisaties wordt gebruik gemaakt van Google Data Studio. Data Studio is een gratis tool van Google waarmee data inzichtelijk kan worden gemaakt via flexibele grafieken, dashboards en rapporten.

meer weten?

Laat je verrassen. Er is meer mogelijk dan je denkt.

maak direct een afspraak