https://www.usmedia.nl/
IDH

Salary Matrix tool - update

Goed op weg naar leefbare lonen

image

achtergrond

IDH, The Sustainable Trade Initiative spant zich succesvol in om internationale handelsketens te verduurzamen. In 2020 kwam IDH met de eerste versie (mvp) van hun Salary Matrix tool, met als doel de leefomstandigheden van werkers wereldwijd te verbeteren. In 2021 werd Us Media de partner van IDH in het continue ontwikkelingsproces van dit unieke online instrument.

Dashboard

Opdrachtgever
IDH
Opdracht
Doorontwikkelen en verbeteren van de digital Salary Matrix
Doelgroep
IDH-consultants en stakeholders

Sustainable Development Goal

Een van de belangrijke UN Sustainable Development Goals (SDGs) voor de komende jaren is ‘decent work & economic growth for all’. In dat kader is er steeds meer vraag naar leveranciers die hun mensen aantoonbaar een ‘leefbaar loon’ bieden. Diverse certificeringen en grote buyers (Unilever, Tesco, etc.) voeren druk uit op de keten om te verduurzamen. IDH ontwikkelt programma’s en tools, zoekt financiering en brengt stakeholders bij elkaar om samen deze en andere duurzaamheidsdoelen te behalen.

IDH Salary Matrix platform en tool

De IDH Salary Matrix is ontwikkeld om boeren en coöperaties te helpen bij hun inspanningen alle aspecten van verloning (salaris, bonussen, in natura voordelen) inzichtelijk te maken, en te vergelijken met de benchmarks voor ‘leefbare lonen’. Gebruikers voeren de gevraagde data rond verloning in, en het systeem rekent het verschil uit met ‘living wages’ (‘Living Wage Gap’).

Dashboard

Doorontwikkeling mvp in 2021

In 2021 startten we met de ontwikkeling van de tool (op basis van het mvp) op alle niveaus: UX, front-end code, Business Logic Application, database setup, data quality en Cloud infrastructuur. In stapjes herschreven we het prototype naar een schaalbare oplossing, terwijl gebruikers onafgebroken konden doorgaan met het invoeren van alle data. Us Media ondersteunde IDH bij prioritering, implementatie en schaalbaarheid; niet alleen technisch maar ook procesmatig en adviserend.

De focus lag in 2021 op backend en database. Daarbij hebben we samen met de klant een geheel nieuwe interface uitgedacht en opgeleverd. Us Media zette in op de verbetering van:

  • Toegankelijkheid van de dataset (ivm data-analyse).
  • Flow, toegevoegde waarde en interactiviteit van de rapportages.
  • Aanpassingsmogelijkheden bij data-invoer door gebruikers.
  • UX en feedback-mechanisme.

Nieuwe ontwikkelingen

In 2021 kreeg de Salary Matrix tool te maken met een snel groeiend aantal gebruikers. IDH ging samenwerkingen aan met diverse toonaangevende certificeringsorganisaties. Ook sloot een flink aantal wereldwijd opererende organisaties zich aan, en kregen zij hiermee grote impact op het borgen en van leefbare lonen. Door de vernieuwde opzet van de tool kan hier zonder problemen op worden doorgeschaald. Eind 2021 is de gehele user interface opnieuw ontworpen en gerealiseerd.

Dashboard

2022: flexibiliteit en schaalbaarheid

In 2022 realiseert Us Media extra features, zoals de mogelijkheid om ook offline te kunnen werken. De rapportagemogelijkheden zijn verder uitgebreid, en er worden aanvullende functionaliteit ontwikkeld voor data-toegankelijkheid en auditing.

Op termijn moet de tool voor nog veel meer sectoren hét instrument zijn op weg naar leefbare lonen. De uitdaging lag bij deze laatste release dan ook met name op het gebied van flexibilisering, schaalbaarheid en het technisch realiseren van de input/wensen uit de feedback van honderden bronnen.

Us Media en de SDGs

Veel programma’s die wereldwijd worden gedraaid om SDG’s te behalen, hebben baat bij ondersteuning van online tooling. Instrumenten als de Salary Matrix tool zijn onmisbaar voor het verzamelen en analyseren van data. Zij genereren rapportages op basis waarvan nieuw beleid wordt gemaakt om de SDGs te behalen. Bij steeds meer organisaties in allerlei branches bestaat dan ook behoefte aan dergelijke tools. Dat biedt Us Media de kans op veel terreinen bij te dragen aan het behalen van de internationale duurzaamheidsdoelen.

technieken

angular

De interface van de tool is ontwikkeld met Angular. Angular is een javascript framework voor applicatieontwerp en een ontwikkelingsplatform voor het maken van efficiënte en geavanceerde single page applicaties.

google cloud platform

Dit platform stelt ons in staat te focussen op de applicatie (en niet de infrastructuur). De cloud native-oplossing zorgt voor voor stabiliteit, snelheid (operationeel en ontwikkeling) en schaalbaarheid.

nestjs

NestJS is een progressive Node.js framework voor het ontwikkelen van effectieve en schaalbare server-side applicaties. Us Media ontwikkelt in toenemende mate server-side software zoals API’s met NestJS.

meer weten?

Laat je verrassen. Er is meer mogelijk dan je denkt.

maak direct een afspraak