https://www.usmedia.nl/

achtergrond

IDH - The Sustainable Trade Initiative, spant zich succesvol in om internationale handelsketens te verduurzamen. IDH ontwikkelt programma’s en tools, zoekt financiering en brengt stakeholders bij elkaar om samen wereldwijde duurzaamheidsdoelen (SDG’s) te behalen. Sinds 2020 is Us digital technology partner van IDH. Samen ontwikkelden we diverse tools die een duurzame en eerlijke keten dichterbij brengen.

Sustainable Development Goals

Een van de belangrijke UN Sustainable Development Goals (SDGs) voor de komende jaren is ‘decent work & economic growth for all’. In dat kader is er wereldwijd steeds meer vraag naar leveranciers die hun mensen aantoonbaar een ‘leefbaar loon’ bieden. Diverse certificeringen en grote buyers (Unilever, Tesco, etc.) voeren druk uit op de keten om te verduurzamen. IDH levert daarvoor de tools en helpt stakeholders bij hun digitale transformatie.

IDH Salary Matrix platform en tool

De IDH Salary Matrix is ontwikkeld om boeren en coöperaties te helpen bij hun inspanningen alle aspecten van verloning (salaris, bonussen, in natura voordelen) inzichtelijk te maken en te vergelijken met de benchmarks voor ‘leefbare lonen’. Gebruikers voeren de gevraagde data rond verloning in, en het systeem rekent het verschil uit met ‘living wages’.

In 2021 startten we met de ontwikkeling van de tool (op basis van het mvp) op alle niveaus: UX, front-end code, Business Logic Application, database setup, data quality en Cloud infrastructuur. Eind 2021 ontwierpen en bouwden we de gehele user interface opnieuw om beter aan te sluiten op de eisen van certificeringsorganisaties en mee te kunnen schalen met de grote groei van het aantal deenemers.

In 2022 realiseerde Us extra features, zoals de mogelijkheid offline te werken. De rapportagemogelijkheden zijn verder uitgebreid en samen met IDH ontwikkelden we aanvullende functionaliteit, onder meer voor data-toegankelijkheid en auditing.

Op termijn moet de Salary Matrix Tool voor nog veel meer sectoren hét instrument zijn op weg naar leefbare lonen. De uitdaging lag bij de 2022-release dan ook met name op het gebied van flexibilisering, schaalbaarheid en het technisch realiseren van de input/wensen uit de feedback van honderden bronnen.

Digital Transformation Analysis (DTA) Tool

Een belangrijke dienst van IDH is de ondersteuning van stakeholders bij het maken van de juiste keuzes op weg naar digitale transformatie. Om dat proces te faciliteren en te stroomlijnen, bedacht IDH een Digital Transformation Analysis (DTA). Us werd gevraagd deze tool te bouwen en garant te staan voor support en updates.

IDH Digital Transformation Analysis tool screenshots

digital transformation journey

De DTA-toolkit helpt IDH-consultants wereldwijd bij de advisering van stakeholders in hun digitaliseringsproces. Om te komen tot optimale uitgangspunten voor succesvolle digitalisering werkt de tool volgens een aantal heldere stappen:

 1. Use Case identification

  De eerste stap begeleidt stakeholders bij het vinden en selecteren van relevante use cases: business cases die beschrijven welke beslissingen worden genomen, welke data daarvoor nodig is en hoe de use case bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

 2. Use Case Prioritization

  Werknemers van de klant worden uitgenodigd voor een wenselijkheid- en haalbaarheidsonderzoek. Gebaseerd op hun individuele input berekent de tool een gemiddelde prioritering. Uiteindelijk komt hier een Top 5 van use cases uit.

 3. ROI calculator

  De volgende stap is het berekenen van de potentiële ROI voor elk van de use cases uit de Top 5. Daartoe worden kosten en potentiële opbrengsten (ook indirecte opbrengsten, zoals kwaliteitsverbetering en meer transparantie) in het systeem ingevoerd.

 4. Digital Maturity Assessment

  Tenslotte maakt de tool het mogelijk te bepalen wat bij de klant de startsituatie is, dus de huidige rol van online binnen de organisatie (digital maturity), en wat de digitale ambities zijn. De uitkomst van deze stap is een ‘digital maturity score’.

een goede start

Na het doorlopen van dit proces met de DTA, kan de klant de eigen digitale transformatie optimaal starten aan de hand van de use case: met de meeste impact, nut en relevantie. De tool biedt een overzicht van potentiële technology partners waarmee de klant aan de slag kan met de implementatie van de use case.

rol van Us

Onze rol in dit ontwikkelproces van de DTA was UX, development, data processing en visualisatie. Daarbij zorgden we ook voor de cloud infrastructuur waar alles in draait. De komende tijd verlenen we IDH continu ondersteuning en staan we garant voor toekomstige ontwikkeling en verbetering van de tool.

koffie?

Neem even contact op en we maken snel een afspraak.